Versjonshistorikk

01.02.2008: v 1.0

 • Kunne slette i logg
 • Kunne endre i logg
 • Implementere klient/server arkitektur
  • Varsling av pending actions på alle maskiner
  • Felles konfig av database
  • Felles konfigurert link til Kaosmeldinger
  • Ved manglende kontakt, endre databasetilkobling ved oppstart
  • Backup som kan trigges fra klient
  • Restore på server
  • Varsling av endringer slik at andre klienter kan oppdatere data
  • Skrive om til bruk av SQL Express.
  • Tenkt løst med .net remoting
  • Sjekke databaseversjon mot server ved lasting
  • Server styrer spilltid vs realtid.

16.11.2007: Beta 2

Første fase av redesign av database er fullført. Ellers er det lagt til flere nyttige funksjoner, som bedre oversiktsbilde og endret format på Action. Følgende er lagt til eller korrigert i denne versjonen:

 • Endre databasedesgin
 • Sjekke databaseversjon ved oppstart
 • Skrive om til bruk av OleDB og sql server express 2005
 • Endre måte action håndteres, egen tabell
 • Egen tabell for innspill, en slags onkel blå logg. Tenkt hentet fra en fremtidig maldatabase. Felt for innspill, tenkt action og tidspunkt for innspill.
 • Tidshåndtering objektifiseres, med tanke på fremtidig server.
 • Bruke stored procedures istedenfor spørringer i kode for uthenting av data.
 • Action knapp på lag
 • Action tab, ble oversiktstab
 • Knapp for nullstilling av felt (farge)
 • Knapp for nullstilling av lag, dvs ingen status, lagleder eller pending action
 • Ko logg boks har visuell feil, resize funker ikke
 • Fritekstlogg for lag

27.09.2007: Beta 1.

Første brukbare versjon. Benyttet i et planspill påfølgende helg. Tilbakemeldinger fra test fører til redesign av database.

Leave a Reply