Reinstallerer TCP/IP Protokollen i Windows XP

Det hender at når man installerer eller avinstallerer et program som manipulerer IP-opsettet i Windows XP, så virker ikke forskjellige deler av dette etterpå.
Eksempler på  feilsituasjon:

DNS-oppslag slutter å funke
DHCP nekter å oppdatere adresser
IP-adressen blir satt til 0.0.0.0 eller 192.169.x.x og lar seg ikke endre

Typiske programmer som kan være synderen er:
Software Firewall
Antivirus med mailproxy
Adware/Spyware

I “gode gamle dager” kunne man om slikt skulle oppstå bare avinstallere TCP/IP og installere den på nytt, så ordnet det seg. I WinXPderimot, er IP ansett som en grunnleggende operativsystemkomponent, og kan derfor ikke fjernes.

Servicepack 1 gir deg muligheten til å kjøre følgende kommando:
netsh int ip reset loggfil.txt
som nullstiller noen av registrynøklene, men ikke alle.
Eneste alternativ, har da vært å reinstallere WinXP.

Heldigvis finnes det hjelp å få.
Option^Explicit Software Solutions har laget ett verktøy som heter WinSockFix, som korrigerer de aller fleste av slike feil. Det kan lastes ned fra http://www.softpedia.com/get/Tweak/Network-Tweak/WinSockFix.shtml

Nulltstilling av IP-protokollen i Windows XP

For å nullstille ip-protokollen i Windows XP, kjører du følgende kommando: netsh int ip reset [log_file_name] log_file_name er navnet på en fil der resultatet av operasjonen blir lagret.

Eksempel: netsh int ip reset c:\resetlog.txt

Dette nullstiller alle instillinger for TCP/IP tilbake til den samme verdi som de hadde ved installasjon av XP. For mer info, se Mircosoft KB Q299357

Dersom dette ikke hjelper, se http://plo.lokna.net/?p=97