Oppgradere ports-collection

For å oppgradere Ports-collection må følgende gjøres:

Kopier /usr/share/examples/cvsup/ports-supfile.  til  /usr/home/ports-supfile

Rediger /usr/home/ports-supfile
Erstatt default host=changethis.freebsd.org  med default host=cvsup.no.freebsd.orgKjør kommandoen cvsup -P m ports-supfile for multiplexed mode
Kjør kommandoen cvsup -P – ports-supfile for passive mode (bak firewall)

Note:
Om nødvendig installeres cvsup fra /usr/ports/net/cvsup-without-gui med make og make install

Du kan muligens også bruke ftp3.no.freebsd.org om den første mirroren ikke virker. Sjekk evt. www.freebsd.org for en oppdatert cvsup mirror-liste.

Et annet alternativ er å bruke portsnap fetch update.

Kill – Send signaler til prosesser

Som nevnt benyttes denne kommandoen til å sende signaler til en prosess, feks at den skal stoppes eller restartes.

Syntaks
kill [prosess] [alternativer]
Tilsvarende Win2K shell kommando
 Alternativer
 -s HUP forteller prosessen at den skal lese config.filene sine på nytt og restarte.
 Eksempler
 kill [prosess] -s HUP benytett sammen med prosessnavnet til apache vil få den til å restarte og reinitiere seg.

Essensielle FreeBSD kommandoer

Syntax

CMD Equivalent

Beskrivelse (Norsk)

Description (English)

/stand/sysinstall

 

Start setup-programmet. Obs! Store muligheter for å rote til hele systemet-

Main setup program. Use with caution!!

[Tab]

[ctrl]+f

Fullfør filnavn. Ligner på [ctrl]+f i windows 200 shell (cmd /F:on)

Complete filename (similar til [ctrl]+f in windows 2000 shell)

| more

| more

Brukes sammen med andre kommandoer for å lese output som er mer enn en skjermhøyde.

Paginates command output

adduser

 

Legg til ny bruker

Add user

chown

 

Angi hvem som eier filen (bruker:gruppe)

Specify who owns the file (user:group)

chown -R user:group folder

 

Setter user:group som eier av folder og alle undermapper/filer

Sets user:group as the owner of folder and all subfolders/files

cp

copy

Kopier fil

Copy file

df -h

 

Viser ledig diskplass

 

fsck -y

chkdsk /f

Disksjekk

 

grep

 

Søk etter tekst i kommando-svar, for eksempel en ls liste

Search for text in command output

ifconfig

ipconfig

Vis info om nettverksoppsett

Show network card setup

kill

 

Send signal til en prosess, for eksempel Terminate

Signal (terminate) process

kill nn -s HUP

 

Be prosess nr nn om å lese konfig-filene på nytt. Brukes for eksempel sammen med inetd.

Tell process nn to re-read it’s config files if it supports this signal. Can be used with inetd

locate

dir /s

Sø>k etter fil/mappe

Find file or folder

ls

dir

Vis innhold i mappe

list directory (same as dir in win2k)

ls -G

 

Som ls, men med forskjellige farger

Colorized directory lisitng

ls -l

 

Som over, men langt format

Long format directory listing

mv

move, ren

Flytt eller angi nytt navn på en fil

Move or rename file

passwd

 

Endre passord

Change password

pkg_add nn

 

installer “pakken” nn

Install package nn

pkg_add -r nn

 

Let etter rett versjon og installer “pakken” nn

Search for correct version and install package nn

ps -ax

 

Vis alle systemprosesser

Show all system processes

ps -ax |grep nn

 

Vis alle systemprosesser som heter noe på nn

Show all system processes whose name contains nn

rm

del

Slett fil

Delete file

rmdir

rd

Slett mappe

Delete folder

set prompt = “%h %t %~ %# “

 

 

Now that you have installed tcsh, you can adjust your prompt. You can find the details in the manual page for tcsh, but here is a line to put in your .tcshrc that will tell you how many commands you have typed, what time it is, and what directory you are in. It also produces a > if you are an ordinary user and a # if you are root, but tsch will do that in any case

set prompt= “%~#”

 

Viser current directory. settes i /root/.cshrc

 

ee som standard editor for root

For å sette opp ee som standard editor for root gjør du følgende:

Logg inn som root

Skriv følgende kommando: ee /root/.cshrc

Dette åpner et redigeringsvindu som inneholder csh-konfigurasjonsfilen for root.

For å endre standard editor, finn linjen der det står setenv EDITOR vi , og bytt ut vi med /usr/bin/ee

Deretter trykker du [Esc], [a] og [a] for å avslutte og lagre.

Chpass – Rediger brukerinformasjon

Brukes for å redigere informasjonen som er lagret i brukerdatabasen.

 Syntaks
chpass [alternativer] [brukernavn]
Tilsvarende Win2K shell kommando
net user [brukernavn] (kun les)
 Alternativer
-s [shellnavn] Prøver å angi brukerens shell
-e  Angi tidspunkt kontoen utløper
 Eksempler
 chpass  Rediger gjeldende bruker
chpass [brukernavn] Rediger brukernavn

Vær obs på at det er gjeldende teksteditor som benyttes for redigering av brukerdata. Standard editor er vanligivis ee, og dersom du ikke kan denne, må du bytte standard editor før du prøver å bruke denne kommandoen.