Prosessor Overcommit på VMware

Om feilsøking av prosessorrelaterte ytelsesproblemer på virtuelle gjester som kjører i et VMware miljø.

Jeg har skrevet en del om hvordan tilgang på fysiske minne- og prosessorressurser påvirker ytelsen til virtuelle gjester på generell basis her og her. Som jeg nevner er det primært mengden fysisk minne som avgjør hvor mange/store gjester man kan ha på en vertsmaskin. Dersom man først oversubscriber, som gjerne er hele poenget med virtualisering av servere, vil man selvsagt oversubscribe prosessorene også. Når det gjelder minne er det egentlig ganske enkelt å se når det oppstår overcommit, siden det medfører såpass store ytelsesmessige konsekvenser. På prosessorsiden oppstår feilen dog mer gradvis. Jeg har i det siste jobbet litt med å identifisere årsak til en del rare problemer på virtuelle gjester, og har i den sammenheng forsøkt å sette meg inn i hvordan man på VMWare vCenter 4 henter inn de nødvendige grunnlagsdata og analyserer disse.

Continue reading “Prosessor Overcommit på VMware”

Virtual Server memory Oversubscription og Overcommit, en oppskrift på katastrofe?

Etter å ha feilsøkt en del sære feil på virtuelle maskiner i et ESX miljø, bestemte jeg meg for å finne ut mer om hvordan minnehåndtering fungerer i virtuelle miljøer generelt og VMWare spesielt. Jeg har ikke så mye erfaring med oppsett av virtuelle miljøer for produksjon. For meg er det mest en plattform som en del av serverne jeg drifter kjører på, og som jeg må forholde meg til fra den siden. Etter å ha forsket litt på saken kom jeg frem til at en del av mine problemer nok skyldtes Memory Overcommit og det beslektede Memory Oversubscription. Memory Overcommit er et mye brukt uttrykk som virker å ha forskjellig betydning ut fra hvilken bakgrunn man har, derfor begynner jeg med å definere begrepene slik jeg ser dem.

Continue reading “Virtual Server memory Oversubscription og Overcommit, en oppskrift på katastrofe?”