LCS Watchload

Program utviklet sommeren 2008 for å muliggjøre innhenting av statistiske grunnlagsdata for vaktbelastningen ved TRKH.

Det kan muligens ha flere bruksområder, men utviklingen stoppes i utgangspunktet her, fokus er nå på testing og innlegging av data, slik at den ønskede statistikken kan genereres.

Leave a Reply