Build 1.0.2873.2303

Programmet kjører igjen! Det er langt fra ferdig omskrevet dog, men det starter iallefall.

Følgende er gjort i dagens build:

 • Nullstilling av database fungerer
 • Startet på omskriving av lag taben
 • Skrevet om timestamp klassen for sentral objektorientert håndtering av tidsforskjell/spilltid
 • Fullført omskriving for oledb slik at programmet starter og designmiljøet fungerer igjen. Dette måtte hackes i xsd filen til datasettene (provider). Det er visst meningen at man skal lage programmet på nytt fra bunn omtrent om man skal bytte datakildetype…

Det går fremover. Omskrivingen virker ikke så altomfattende som den gjorde før.

Første fase av overgangen til sql server express fullført.

Dagens build: 1.0.2871.42194

Ting som er endret:

 •  Datastruktur er låst for endringer, kun bugfix tillates inntil videre
 • DBTools er omskrevet til bruk av oledb
 • frmDBSettings er hentet inn fra spillarkivet. Dette er en del av den kommende serverfunksjonen.
 • program.cs er endret for å ta i bruk oledb

Gjeldende versjon kjører ikke, derfor ingen download. En god del koding gjenstår før en ny beta kan slippes.

Beta 1 klar

Dagens build: 1.0.2855.10124

Beta 1 er nå endelig klar får testing.

Det som er lagt til i dagens build er:

 • Aboutboks
 • Mannskapslister tilknyttet hver spillmal
 • Lagt til egen menylinje i hovedvinduet for aboutboks og kaosmeldinger
 • Mindre endringer i datamodell i forbindelse med testing
 • Rettet diverse småfeil

Datamodell i endring

Fortsatte arbeidet på datamodellen i dag. Har begynt å skrive om en del kode til oledb. Denne datatilkoblingen benyttes pga kompatibilitet med CrystalReports, som jeg sålangt bare har fått til å virke med den type datakobling.

Det er klassen DBTools som har fått gjennomgå sålangt.

Det går fremover

Følgende er gjort i dagens build, 2850 :

 •  Vindu for kaosmeldinger er laget og testet
 • Korrigert format i database slik at det er plass til lengre meldinger, endret datatype til text på en del felter. Dette er under testing, oppdatert datamodell kommer.
 • Lagt inn sjekk på at kaosmeldinger er lukke tnår man avslutter programmet, samt advarsel om at man må lukke alle spillmaler før man avlslutter for å sikre lagring.
 • Lagt inn knapp i menylinje for kaosmeldinger, bilde av en gretten ilder.

Beta nærmer seg

Spillarkivet er nå egentlig i Beta-kavlitet. En del småbugs med lagring av data er rettet, og det er lagt inn versjonskontroll av program vs database, slik at programmet ikke starter såfremt databaseversjonen ikke stemmer overens med programmet.

Det er også lagt inn sjekk av datatilkobling, og mulighet for å endre denne dersom den ikke lar seg koble opp.

Log4Net er implementert, 2 loggfiler genereres. Log.txt, som nesten er lesbar, og debug.log, som inneholder full traceinformasjon, linjenr osv.

Dagens buildnummer er 2847.