Roadmap

Som vanlig, grønn betyr ferdig.

Følgende ble fullført i versjon 1.0:

  1. Endre oppstart av klienten slik at den kobler til server før den går videre
  2. Proof of concept, få kommunikasjon til å virke med ren tekst begge veier, pålogging av klienter.
  3. Teste over nettverk, ikke bare mot localhost og fra flere klienter
  4. Implementere tidsstyring, alle TimeStamps hentes fra server eller evt oppdateres fra server ved gitte intervall
  5. Implementere versjonskontroll, serverversjon vs klientversjon
  6. Implementere databasetilkobling, connectionstring oppdateres fra server ved oppstart
  7. Implementere action-varsling, et ikon blinker hos klienten når det er pending actions
  8. Implementere data-refresh, alle klienter får beskjed når en klient legger til eller endrer data, slik at klienten kan oppdatere data dersom den ikke er i redigeringsmodus.
  9. Implementere automatisk utlogging av døde klienter
  10. Implementere backup av database

Leave a Reply