Lisens

Lisensavtale for sluttbrukere av programvare
fra
Lokna Computer Systems

Denne lisensavtalen er en rettslig bindende avtale mellom deg (enten du er en fysisk eller juridisk person), heretter omtalt som sluttbruker, og Lokna Computer Systems, heretter omtalt som produsenten.

Lisensavtalen omfatter den programvaren som følger med denne avtalen, samt eventuelle oppdateringer som måtte bli sendt sluttbruker senere eller sammen med programvaren.
Ved å installere eller bruke programvaren aksepterer sluttbruker å være bundet av vilkårene i denne lisensavtalen.
Dersom sluttbruker ikke aksepterer denne lisensavtalen, har han ikke rett til å bruke eller installere programvaren.

1. Lisens: Ved aksept av lisensavtalen gis sluttbruker rett til å benytte programvaren i henhold til det antall brukere eller datamaskiner som sluttbruker har kjøpt lisens for.
2. Sluttbruker har ikke rett til å kopiere eller videreformidle programvaren med annen hensikt enn å benytte programvaren i henhold til punkt 1, for eksempel ved å installere programmet på flere maskiner enn det er betalt lisens for.
3. Produsenten forbeholder seg alle rettigheter som ikke er gitt deg eksplisitt i denne avtalen. Dette inkluderer opphavsrett, kildekode og eiendomsrett til programvaren.
4. Du har ikke rett til å demontere, dekompilere eller omvendt utvikle programvaren.
5. Produsenten er ikke ansvarlig for tap av data. Kunden er selv ansvarlig for sikkerhetskopiering.
6. Produsentens erstatningsansvar er begrenset til totalt kr.5.000,- for ethvert krav, utgift eller omkostninger som kan avledes fra eller knyttes til programvaren.
7. Sluttbruker kan heve kjøpet innen 2 uker etter at programvaren er mottatt dersom sluttbruker kan dokumentere at programvaren lider av vesentlige mangler. Etter 2 uker kan kjøpet ikke heves selv om programvaren inneholder feil eller mangler i forhold til spesifikasjon eller programvarebeskrivelsen
8. Brukerstøtte og opplæring: For å motta brukerstøtte og opplæring kreves det en egen supportavtale.
9. Dette er programvare beregnet for profesjonelt bruk. Ved misbruk eller feil bruk av programmet er potensialet for tap av data stort. Produsenten tar ikke noe som helst ansvar tap av data eller oppetid på grunn av slik bruk. Alle funksjoner skal prøves i et testmiljø før man kjører dem i produksjon.

Leave a Reply