LogCrusher

Om

TSTools LogCrusher brukes for å holde loggfiler under kontroll. Hvem har vel ikke revet seg i håret over at webserveren har fylt opp loggdisken igjen, med nedetid, fragmentering og systemkrasj som resultat. “Og jeg som skulle rydde i neste uke!”
Med TSTools LogCrusher kan du slutte å bekymre deg. Installer programmet, lag konfigurasjonsfiler og sett opp en planlagt jobb, så rydder LogCrusher opp for deg. LogCrusher har sin egen loggfil som kan brukes for å sjekke at den virker som den skal, og hvor mye som fjernes. Logfilen er begrenset til 200KiB, og det beholdes max 10 kopier.

Konfigfil

LogCrusher bruker standard .ini filer, med kun fem parametre. Eksempelfil:

[Settings]
SourceFolder=C:\temp\logs
ArchiveFolder=C:\temp\logarchive
ArchiveTag=TS Tools
MaxAge=7
Filter=*.log

Sourcefolder angir hvor programet skal lete etter gamle filer.
ArchiveFolder angir hvor de komprimerte loggene lagres. Dette kan meget godt være på en sentral loggserver, så lenge man kan mappe opp en forbindelse til den.
ArchiveTag angir hva de komprimerte filene kalles. Om den er blank navngis filen basert på dato/tidskode, ellers føyes tag-en til foran tidskoden, feks TS Tools20100810.1533.zip
MaxAge angir hvor mange dager det må gå siden sist endring før en fil anses som gammel. Juster dette iht hvor ofte du kjører LogCrusher.
Filter angir hvilke filtyper vi leter etter. Støtter også “*.*”

Hvilken konfig som brukes angis med parameteren conf, altså

Logcrusher.exe /conf=filnavn.ini

Loggrotasjon

LogCrusher støtter fra v 1.3 også rotasjon av loggfiler der programmet bare skriver til en fil som blir større og større. Det er ikke alle programmer som takler at loggfilen blir slettet mens programmet kjører, men det er verdt et forsøk. .ini filen blir da litt annerledes. Eksempelfil:

[Settings]
Rotate=YES
SourceFolder=C:\temp\logs
ArchiveFolder=C:\temp\logarchive
ArchiveTag=TS Tools
Filter=filename.log

Rotate=YES slår på loggrotasjon. Case sensitive.
Sourcefolder angir hvor programet skal lete etter gamle filer.
ArchiveFolder angir hvor de komprimerte loggene lagres. Dette kan meget godt være på en sentral logserver, så lenge man kan mappe opp en forbindelse til den.
ArchiveTag angir hva de komprimerte filene kalles. Om den er blank navngis filen basert på dato/tidskode, ellers føyes tag-en til foran tidskoden, feks TS Tools20100810.153301.zip
Filter angir navnet på loggfilen som skal roteres. Kun en fil per .ini.

Loggfilen vil da bli rotert og komprimert hver gang programmet kjøres. Filen roteres ved at det legges til en dato-tid kode foran filnavnet. De fleste loggførende prosesser vil da opprette en ny tom loggfil neste gang det skrives til loggen.

“Screenshot”

************************************
****     TSTools LogCrusher     ****
****     by Jan Kåre Lokna      ****
****  Lokna Computer Systems ****
************************************
Program version: 1.1.3583.39935
Config file: C:\temp\default.ini
Source folder: C:\temp\logs
Archive folder: C:\temp\logarchive
Filter: *.*
Maximum age(days): 7
 
Searching for potential targets...
Found 5 files.
Crushing files...
Crushed remains saved to C:\temp\logarchive\20091023.231112.zip
Deleting old files...
5 files crushed successfully in 0,1290129 seconds. 0 files needs another blow.
0,145MiB of log files were reduced to 0,14MiB
See log for details.

Nedlasting

Leave a Reply