Om PLO prosjektet

Bakgrunn

I 2008 ble PLO Planspill ferdigstillt til et visst punkt av PLO studentprosjektgruppen på Hist Aitel, derav navnet PLO Planspill. Programmet er siden inlemmet i MotKO porteføljen.

PLO Planspill ble utviklet for å være til hjelp i avvikling av planspill i TRKH (Trondheim Røde Kors Hjelpekorps). Et planspill er en simulert leiteaksjon. Disse arrangeres for å lære opp og utvikle de som skal lede leiteaksjoner.

Et planspill foregår ved at man har en vanlig aksjonsledelse (deltakerne) som kommuniserer med en øvingsledelse. Øvingsledelsen spiller alt fra vanlige letemannskaper til politi, og kommunikasjonen foregår både pr radio, telefon og ved at øvingsledelsen møter i KO.

For å holde orden på alle rollene brukes i dag flere verktøy, som kart, situasjonstavler og gule lapper. PLO Planspill er utviklet for å bedre oversikten hos øvingsledelsen, og dermed gjøre det mulig å kjøre aksjoner i større tempo samt å gjøre analyse og evaluering i ettertid enklere.

Mål

PLO Planspill skal inneholde funksjoner for å lagre hva som har skjedd, hva som skal skje og forenkle samarbeidet i øvingsledelsen.

Dette tror vi oppnås ved å ha en sambands og statuslogg, en lagoversikt, og en oversikt over hvilke hendelser som skal skje i fremtiden, såkalte action hendelser.

En action kan for eksempel være at et lag kommer frem til KO, at politiet melder inn vitneobservasjoner, eller at ett lag kjører av veien med bil.

Det er også ønskelig med en felles database med “kaosmeldinger”, altså uforutsette hendelser som KO må forholde seg til, og en egen database med planspillmanus.

Leave a Reply