Utviklingsmodell

Dokumetasjon

  • Datamodel og feltbeskrivelse for database.
  • Alle public metoder skal kommenteres.
  • En form for ekstremprogramering.
  • Deler opp oppgaven i prioriterte deloppgaver.
  • Dokumenter hva som gjøres.
  • Det skal lages en standarisert test, som tester alle public metoder, som retunerer noe. Slik at vi heletiden kan følge med at endringer ikke fører til at eksisterende programkode slutter og virke.
  • Koden skal kvalitetsikres av test avdelingen.

Leave a Reply