Lisens

Programmet er laget for internt bruk i Trondheim Røde Kors Hjelpekorps.

Lisens

LCS Watchload utgis under følgende lisens:

Creative Commons License

This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Unported License.

Det gis ikke tilgang til kildekoden.

Da programmet utvikles på frivillig basis kommer oppdateringer og korrigeringer når vi har tid. Det ytes ikke support innefor arbeidstiden, og support må primært basere seg på epost.

Leave a Reply