To Do

Punkter som er markert med grønt er fullført, punkter i kursiv er påbegynt.

  • Kaosmeldinger, redigering.
  • Mannskapslister.
  • Utskrift av mannskapslister
  • Lagre hvem som har vært deltaker/stab på planspillet.
  • Remote login til SQL
  • Passord for oppstart
Print This Page Print This Page

Leave a Reply

%d bloggers like this: