Lisens

All bruk av programmet krever en gyldig lisens og vedlikeholdsavtale med Lokna computer Systems.

Ved å ta i bruk programmet bekrefter man at man godtar lisensavtalen som følger programmet. Hovedpoenget med lisensavtalen i forståelig format er at man tillates å bruke programmet på det antall maskiner man har betalt lisens for, og at man selv er ansvarlig for å kontrollere at de beregninger som programet gjør er fornuftige og i samsvar med det man ønsker. LCS tar ikke ansvar for noen form for tap, inbillt eller reelt, som følge av bruk eller misbruk av programmet.

Print This Page Print This Page

Leave a Reply

%d bloggers like this: