Lisens

All bruk av programmet krever en gyldig lisens og vedlikeholdsavtale med Lokna computer Systems.

Ved å ta i bruk programmet bekrefter man at man godtar lisensavtalen som følger programmet. Hovedpoenget med lisensavtalen i forståelig format er at man tillates å bruke programmet på det antall maskiner man har betalt lisens for, og at man selv er ansvarlig for å kontrollere at de beregninger som programet gjør er fornuftige og i samsvar med det man ønsker. LCS tar ikke ansvar for noen form for tap, inbillt eller reelt, som følge av bruk eller misbruk av programmet.

Leave a Reply