Download

Stable

  • Versjon 1.11.0,  LCSWL 1.11.0

Plattform

Programmet er testet på Vista 64bit og xp 32bit. Du trenger .Net runtime 3.5 fra windows update og Crystal Reports runtime 10.5.
32bits versjon av Crystal Reports runtime kan lastes ned her. Om du trenger 64bits versjon, ta kontakt.
Rapportruntime:

Database

Du trenger en database for å kjøre programmet. Denne følger ikke med setup.

    Leave a Reply